สินค้าขายดี - เครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป เครื่องบวชนาค เทียนพรรษา


โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9

โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9 สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี มีขนาดหน้ากว้างของโต๊ะหลายขนาด 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9 แกะลายปิดทอง

โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 9 แกะลายปิดทอง สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี มีขนาดหน้ากว้างของโต๊ะหลายขนาด 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 15

โต๊ะหมู่ไม้สัก หมู่ 15 สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี มีขนาดหน้ากว้างของโต๊ะหลายขนาด 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ไม้เบญจพรรณ

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 มีแถบทอง ไม้เบญจพรรณ สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี มีขนาดหน้ากว้างของโต๊ะหลายขนาด 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ไม้ทุเรียน มีแถบสีทอง

โต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 ไม้ทุเรียน มีแถบสีทอง สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี มีขนาดหน้ากว้างของโต๊ะหลายขนาด 7 นิ้ว, 9 นิ้ว, 12 นิ้ว


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

หิ้งพระเสาลูกกลึง สีไม้สักธรรมชาติ

หิ้งพระเสาลูกกลึง สีไม้สักธรรมชาติ สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

หิ้งพระขอบบัว ไม้สัก สีไม้สักธรรมชาติ

หิ้งพระขอบบัว ไม้สัก สีไม้สักธรรมชาติ สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

โต๊ะหมู่บูชาจิ๋ว

โต๊ะหมู่บูชาจิ๋ว เป็นโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็ก หน้าขนาด 2 นิ้ว สำหรับบูชาพระในบ้าน ออกแบบและลงเงาเป็นอย่างดี


เนื่องจากสิินค้าบางชิ้นมีขนาดและวัสดุที่หลากหลาย ท่านสามารถสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม เช่น ขนาด,จำนวน,สต๊อกสินค้าของทางร้านได้

×

  พิมพ์หน้านี้

พิมพ์แผนที่  

พิจิตรสังฆภัณฑ์


87-89 ถ.บำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-222-2602
แฟกซ์ 02-222-2604

สำนักธรรมเจริญประทีป


105/1 ถ.บำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-222-1365
แฟกซ์ 02-221-9714

พิจิตรพุทธปฏิมา


119-119/1 ถ.บำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-221-0456, 02-222-0138
แฟกซ์ 02-221-9714

เกี่ยวกับเรา


จัดจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์ พระพุทธรูป เครื่องบวชนาค,กฐิน,ผ้าป่า โต๊ะหมู่ธรรมาสน์ชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทางพระพุทธศาสนา ทางร้านมีบริการที่จอดรถ ได้สิทธิ์จอดรถฟรี 1 ชม.